اطلاعیه ها                            

93/06/05
اطلاعیه وزارت

اداره كل آموزش و پرورش استان....   اطلاعيه شماره 25

با سلام و احترام

به اطلاع مي رساند به منظور تكميل اطلاعات كاركنان، در نگارش 1435 سيستم پرسنلي گزينه عكس كاركنان اضافه شده است. لذا مقتضي است تاپايان شهريورماه، عكس تمامي كاركنان شاغل در بخش هاي اداري و تاپايان مهرماه جاري عكس كليه كاركنان اعم از اداري و آموزشي در سيستم پرسنلي درج گردد.

بديهي است پس از زمان فوق وجود عكس براي هر گونه اقدام ( صدور احكام و ... ) در سيستم پرسنلي اجباري بوده و در صورت عدم وجود آن پيغام خطا داده خواهد شد.

 

                                      اداره كل امور اداري و تشكيلات


93/05/30

همکاران مناطق
راهنمای اصلاح مشخصات کارکنان در سامانه اداری را از اینجا مطالعه فرمایند93/05/19

همکاران محترم امور اداری شهرستانها و مناطق
اطلاعیه فوری شماره 21 وزارت جهت رویت و اقدام مقتضی


دریافت متن اطلاعیه
اطلاعیه
همکاران محترم متقاضی انتقال درون استانی
نتایج نقل و انتقال درون استانی را می توانند از اداره محل خدمت خود دریافت فرمایند 
 
دسترسی های سریع